Alapítvány célja

a.) Az Alapítvány elsődleges céljának tekinti a túrkevei Finta Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) szakmai munkájának, működésének támogatását, ezen belül különösen a gyűjteményfejlesztést, tudományos kutatások – helytörténeti, képzőművészeti, néprajzi – támogatását, a kutatási eredmények és a Múzeum népszerűségét szolgáló kiadványok megjelentetését. Közreműködik a múzeum kiállításai, rendezvényei szervezésében, ápolja a múzeum névadója és a múzeumhoz kötődő kiemelkedő személyiségek emlékét,

b.) helyi és kistérségi kiadványok megjelentetése, terjesztése,

c.) lokális tudat, identitás erősítése tudományos és kulturális rendezvény szervezésekkel, tudománynép­szerűsítő és oktatást segítő tevékenységgel,

d.) város és a Nagykunság kulturális örökségének feltárása és megőrzésében való segítségnyújtás, amelynek érdekében hosszabb távon működtethet muzeális intézményeket is, e tevékenysége során a törvény szerint államinak illetve önkormányzatinak minősülő feladatokat is ellát,

e.) kapcsolatot tart a városból és a Nagykunságból elszármazott kiemelkedő személyekkel, ápolja az elhunytak emlékét,

f.) felkutatja a céljai megvalósítását segítő eszközöket, támogatásokat vesz igénybe és nyújt.