3276 expedíciós nap

Dr. Balázs Dénes (1924-1997) a magyar geográfia egyedülálló, rendkívüli akaraterővel megáldott személyisége volt. Kőrösi Csoma Sándort tekintette példaképének.
Pályafutását a mészkővidékek és barlangok kutatásával az Aggteleki-karsztvidéken kezdte. Az ő nevéhez fűződik az égerszögi Szabadság-barlang feltárása.
Később, három évtizeden át öt kontinens mintegy 130 országában végzett természetföldrajzi tereptanulmányokat. Magányos, hátizsákos utazásai eredményeként 27 könyvet, több száz tudományos közleményt, ismeretterjesztő cikket adott közre. Könyvei öt nyelven milliós példányszámban jelentek meg. Nagy figyelmet fordított a természeti értékek megőrzésére, számos cikkében emelte fel szavát a földtani kincseink megóvásáért.
Meghatározó tudományszervező szerepe volt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatban és a Magyar Földrajzi Társaságban. Évekig tartó elkötelezett munkával valósította meg 1983-ban a Magyar Földrajzi Múzeumot, Érd város egyetlen közgyűjteményét. A múzeum állandó kiállításai a legjelentősebb magyar utazók, földrajzi felfedezők, illetve a történelmi Magyarország földrajzi és földtani feltáróinak életútját, munkásságát mutatják be.
Balázs Dénes szakmai tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. A hat nyelven beszélő földrajztudós szellemi örökségét tudományos körökben világszerte nagyra becsülik.

A kiállításról
„Eddigi nyolc utamon már vagy 80 országban megfordultam és tekintélyes ismeretanyagra tettem szert. Úgy vélem, ezekből összeállíthatnék néhány szintetizáló művet – főleg a földrajzot tanító pedagógusok számára.” (Balázs Dénes)
Balázs Dénes utazásai során kimagasló eredményeket ért el a karsztvidékek, a sivatagok, az őserdők, a jég világa és a vulkánok tanulmányozásában. Szintetizáló művet azonban csak az őserdők és a sivatagok világáról írhatott. Ugyan elkészítette a továbbiak vázlatait is, de ezek a kötetek már nem jelenhettek meg. Célunk, hogy egy kiállítás formájában váltsuk valóra Balázs Dénes egykori álmát.
A kiállítás egy „háromdimenziós kézikönyv”, melynek hat tematikus egységében nem csak a földrajz szerelmesei érzik otthon magukat, hanem életkortól és földrajzjegytől függetlenül minden kíváncsi és a világra térben és időben egyaránt nyitott érdeklődő.
Egy egységében megjelenik a múzeumalapító lokálpatrióta, aki igen sokat tett városa természeti értékeiének földrajzi – földtani jellegzetességeinek közkinccsé tételéért.
A kiállítás magyar és angol nyelvű, mely lehetővé teszi Balázs Dénes életművének nemzetközi szinten való ismertté tételét. A tablóanyag és a tárgyak és installációk egy része vándorkiállítás formájában már Százhalombattán, Püspökladányban, Berettyóújfaluban, Keszthelyen is bemutatásra került.
A kiállítás kurátora: Lendvai Timár Edit