Kevi retro

Kiállításunk az 1965-1995 közötti időszak tárgyi világát mutatja be. Elsősorban a helyi, a városban fellelhető jellegzetes tárgyakat igyekszünk bemutatni, melyek nem térnek el jelentős mértékben az ország más területein is megtalálhatóaktól, mégis alapvetően Túrkeve múltját tükrözik. Egy részük itt helyben készült, vagy célzottan itteni használatra, esetleg a kevi termékek, üzemek reklámozására. A latin retro előtag jelentése: hátra, mögé, mai értelemben: visszatekintő, múlthoz forduló, a közelmúlt stílusát felidéző. Ez a korszak a legutóbbi időszakig kívül esett a muzeológia látóterén. A közelmúlt emlékeinek gyűjtése és megőrzése csak az ezredforduló időszakában merült fel. A tárlat a jelzett időszak egy szeletét jeleníti meg. Méreténél fogva nem mutathatja be a kor emblematikus tárgyait maradéktalanul. A politikai berendezkedés jelképei is csak olyan mértékben kaptak szerepet, amennyire a hétköznapi életben is megjelentek. A kiállított tárgyak jelentős részéről a látogatók többségének még saját élményei vannak. Néhány tárgy késői utódjával a mai napig is találkozhatunk, így a fiatalabb korosztályhoz tartozók is felismerhetik őket.
Az anyagot a hétköznapi élet színterei köré csoportosítottuk, melynek eszközei gyakran párhuzamosan voltak jelen a korszakban készítésük időpontjától függetlenül. Minden enteriőrbe helyet lehet foglalni és átélni az elmúlt évtizedek világát a „Kevi retró”-ban.

A kiállítást támogatta a Nemzeti Kulturális Alap